Naša recenzia z nákupného portálu

Avatar Tomas B.
30.03.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Expresne dorucenie. Uz na dalsi dem som mal tovar v rukach.

Z ČOHO SA SKLADÁ STRECHA? STAVEBNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA KROK ZA KROKOM

Hit: 6435

4 hlavné body nutné pre správnu pokládku strešnej krytiny. Krok za krokom Vás prevedieme realizáciou strešných postupov. Poďme na to...

STAVEBNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
KROK ZA KROKOM 
 

Teraz si zjednodušene predstavíme v jednoduchých krokoch realizáciu strešnej konštrukcie krok po kroku.

 

Po zohľadnení a zoznámení sa s konštrukciou stavby strešnej krytiny pristupujeme ďalej k sledovaniu strešného krovu. Z pohľadu rekonštrukcie je nutné, aby stavebník – vykonávateľ strešných a klampiarskych prác bol oboznámený so stavom krovu. To znamená či je krov vyhovujúci (zachovalý, nenapadnutý drevnými škodcami, plesňami), či je veniec okolo stavby nenarušený a pripravený na výmenu starej strešnej krytiny za krytinu novú s príslušnými strešnými doplnkami.

Pri novostavbách je potrebná aj realizácia samotného dreveného strešného krovu podľa druhu a typu strešnej konštrukcie uvedenej v projekte. Dnes sú v ponuke dva typy krovov

1. druhy strešného krovu
Klasický ručne vyrábaný krov priamo na stavbe
 
  
Väzníkový krov vyrábaný v dielni a následne technikou prevezený na stavbu
2. ochranná paro priepustná fólia

Krov máme na stavbe hotový tak následne pokračujeme v naťahovaní paropriepustnej strešnej fólie. Otázka často krát nastáva či je táto strešná fólia nutná. Odpoveďou je, že je najdôležitejším medzičlánkom pri realizácií strešného systému. Jej úloha spočíva v odvetrávaní strešnej konštrukcie. Pri z obytnení stavby dochádza ku kondenzačným výmenám vplyvom topenia. Každé teplo uniká smerom hore, von cez strešnú konštrukciu. Následne teplo narazí na plech či betón danej strešnej pokrývky. Jednoduchým odparením cez fóliu uniká do odkvapového systému. Celý tento jav sa deje bez toho, aby bol zasiahnutí krov či zateplená vata. Jednoduchý vynález, ktorý odvetráva strechu. Pri prístreškoch a garažiach je to na uvážení majiteľa, keďže sa v daných stavbách nevytápa. Tento kondenzačný prírodný jav môžeme pri takýchto stavbách spozorovať jedine v jari, vplyvom slnečného topenia snehu a následných vodných kvapkách na našich vozidlách či podlahách.

 

Strešná hydroizolačná fólia

3. strešné latovanie

Následne nasleduje latovanie, ktoré sa prispôsobuje druhu strešnej krytiny. Objednáva sa podľa počtu m2 strešnej plochy a v daných rozstupoch sa montuje na krokvy.

Strešné latovanie

 
4. pokládka strešnej krytiny

Podľa druhu strešnej krytiny sa vykoná presný rozpočet daných dielcov a následne sa pristupuje k samotnej montáži. Celková montáž komplet strešného systému trvá od 4 do 10 dní. Dôležitú úlohu zohráva hlavne počasie.

Krov, fólia, laty a krytina, lemovanie a odkvapový systém

latovanie strechy
www.strechybj.sk