Plechové krytiny  tvar škridle

Plechové krytiny tvar škridle

Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Práve nízka hmotnosť (približne jedna desatina z hmotnosti tzv. ťažkých krytín) predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov, kde pre pokročilý vek stavby, a teda aj samotného krovu investor nemôže použiť ťažké krytiny.