V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, predajca spracováva osobné údaje kupujúceho výlučne pre potreby objednávkového systému predajcu. Tieto uvedené údaje nie sú poskytované tretím stranám ani žiadnym iným spoločnostiam.


Kupujúci je teda povinný uvádzať svoje údaje pravdivo na účely zjednania kúpy a predaja tovaru ako sú uvedené v objednávkovom formulári.


Pri objednaní tovaru a jeho následnom doručení dodávateľom, dobierkou alebo poštou budú základné údaje ako meno a adresa poskytnuté týmto dopravcom, za účelom dopravenia a dodania tovaru na uvedené miesto dodania kupujúcim.