Spojovací "H" profil Zlatý dub Gamrat - Siding

5905133812344

H profil sa používa v rohoch odkvapu, kde sa zbiehajú podhľadové panely z dvoch smerov. Zakončenie v rohoch môže byť štvorcové alebo rybie kosti. H profil je nevyhnutný pri montáži väčších stropných plôch, napríklad nad terasou, a pri spájaní dosiek po celej dĺžke.

Štartovacia lišta H

1 bal - 54m (18ks)

Dĺžka kusa: 300 cm

Cena je za 300 cm dlhý pásik

54 položky
10,30 €
S DPH

Strecha domu začína vyzerať skutočne efektne, keď je úplne dokončená. Podhľady Gamrat sú dokonalým riešením pre trvácne a estetické ukončenie odkvapu, teda prvkov strešnej konštrukcie vyčnievajúcich za obrys domu. Farebne prispôsobené odkvapovým systémom, strešnej krytine či oknám a dverám vytvárajú ucelený celok, ktorý celej budove dodáva jedinečný charakter.

Dĺžka 300 cm, krycia šírka 20,3 cm, plocha 0,609 m2.

Podhľad je dyhovaný. Laminát zvyšuje životnosť podhľadu a zlepšuje jeho estetickú hodnotu. Vhodné pre akýkoľvek typ odkvapu.

Podhľady sú z PVC panelov a príslušenstva, montážne kovanie: štartovacia lišta, stredová spojka v tvare H a vetracie lišty.

Podhľad by však mal byť vždy inštalovaný kolmo na stenu budovy.

AKO SPRÁVNE VYPOČÍTAŤ POTREBNÉ MNOŽSTVÁ

Odhad potrebného počtu podhľadov spočíva vo výpočte, koľko sekcií na montáž (šírka odkvapu) získame z jedného panelu s dĺžkou 300 cm. Berúc do úvahy, že súčasťou objektu bude ventilačný panel. V praxi by mal byť každý tretí panel perforovaný. Mali by ste tiež vypočítať súčet dĺžok montážnych pásikov.

1. REALIZÁCIA STREŠNEJ ZÁSUVKY (PARAPETOV)

Podhľad sa montuje na nosnú konštrukciu z drevených latiek s rozmermi minimálne 25 x 50 mm. Rozostup latiek by nemal presiahnuť 60 cm. Konštrukcia musí byť riadne vyrovnaná a impregnovaná protiplesňovými prostriedkami. Je potrebné vyhnúť sa inštalácii pri teplotách nižších ako 0ºC a vyšších ako + 30ºC. Pri montáži je potrebné pamätať na nutnosť dodržania vhodných dilatačných škár, ktoré umožnia tepelné pohyby panelov a ukončovacích profilov. Výpočet veľkosti dilatačných škár by sa mal vykonať podľa nasledujúceho vzorca:

AL = a x L x AT

kde:

ΔL (mm) - veľkosť dilatačnej medzery

a = 0,08 (mm / m ºC) - koeficient lineárnej rozťažnosti pre PVC

L (m) - dĺžka panelu alebo dokončovacieho profilu

Δt (ºC) - rozdiel medzi teplotou inštalácie a maximálnou alebo minimálnou teplotou okolia. Pri výpočtoch by sa malo predpokladať, že minimálna teplota okolia je -30ºC a maximálna je +40ºC.

1.1 Príkladné vyhotovenie nosnej konštrukcie

1. Strešná krytina.

2. Krokva.

3. Drevené záplaty.

4. Predná doska.

5. Stena budovy.

1.2. Montáž by mala začať inštaláciou štartovacích líšt. Štartovacie lišty pripevnite k latám montážnymi svorkami. Upevnenie urobte každých 30 cm. Spojenie štartovacích pásikov by sa malo prekrývať - ​​ako je znázornené na obrázku nižšie.

Príklady montáže štartovacích líšt:

Ako dokončovací prvok možno použiť správne pripravené lemovanie čelnej dosky.

1. Strešná krytina.

2. Predná doska.

3. Krokva.

4. Drevené záplaty.

5. Stena budovy.

6. Štartovacia koľajnica.

7.-----------------------

8. Plechové lemovanie

1.3. Podhľadové panely by mali byť narezané na príslušnú veľkosť a začať s montážou vložením do štartovacích pásikov. Každý nasledujúci panel by mal byť namontovaný vložením pera do drážky predtým inštalovaného panelu. Pripevnite na laty nosnej konštrukcie pomocou montážnych svoriek.

 

Príklady upevnenia panelov:

1. Strešná krytina.

2. Predná doska.

3. Krokva.

4. Drevené záplaty.

5. Stena budovy.

6. Štartovacia koľajnica.

7. Siding.

8. Plechové lemovanie.

1.4. Na spracovanie rohov a iných strešných prvkov použite zvyšné dokončovacie profily systému, to znamená: vonkajšie rohy, stredné spoje.

 

1.5. Na zabezpečenie správneho vetrania strechy použite vetracie panely. Inštaláciou vetracích panelov získame vetraciu medzeru 18 000 mm² na 1 bežný meter vetracieho panelu.

5905133812344
54 položky

Špecifické referencie

Mohlo by vás zaujať aj