Vrecia na nebezpečný odpad

8589900652111

Originálne Vrecia na azbest a nebezpečný odpad.

Rozmer vriec:  700x1000 mm  skladom dodanie do 2 dní.

Balené po 50ks

Veľký rozmer + zvýšená nosnosť vriec.

Na objednávku možný aj iný rozmer.

Pri väčšom odbere možná zľava.

Vrecia vhodné na demontáž azbestu a iného nebezpečného odpadu.

Nosnosť 50kg

rozmery: 700x1000 cm

hrúbka: 130 mikrónov

Typizované vrecia pre ukladanie a manipuláciu s nebezpečným odpadom s relevantnými insígniami.

Balené po 50ks

Hmotnostná informácie:

50 ks vriec = 7,3kg

100ks vriec = 14,6kg

250 vriec = 36,5 kg

500 vriec = 73 kg

1000 vriec = 146kg

Balené po 50ks

425 položky
0,65 €
S DPH

Minimálne množstvo na kúpu tohto produktu je 50.

Likvidácia azbestu

Azbest 

- je silikátom magnézia, vďaka svojím vlastnostiam, akými sú odolnosť voči vysokým teplotám, odolnosť voči kyselinám, oxidácii, biologickej oxidácii, korózii sa používa už takmer desaťročia. V súčasnosti sa bežne používa pri výrobe brzdových obložení automobilov, letectve, kozmonautike, nehorľavých textílií a podobne.

V minulosti bol azbest najviac využívaný hlavne v stavebníctve.

Svoje uplatnenie si našiel hlavne vďaka svojím tepelnoizolačným a ohňovzdorným vlastnostiam. Správy o zdravotných účinkoch azbestu sú na ľudský organizmus adekvátne.

Likvidáciu azbestu by mal vykonávať odborný, zaškolený, profesionálny personál. Vhodné je preto osloviť firmy s certifikáciou.

Treba počítať až s 30 dňovou lehotu na získanie povolení/hygiena a životné prostredie/ na odbornú demontáž materiálov s obsahom azbestu

Čo je azbest ?

Azbest sa v nedávnej minulosti používal vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie, a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit).Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodením povrchu, zvetrávaním, ale hlavne pri akejkoľvek manipulácii s týmito materiálmi alebo pri ich narušení (búracie práce, rekonštrukcie, atď.).a pod. neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna nepatrných rozmerov. Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu – azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice a zmeny pohrudnice.Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom (demontáž azbestovocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok, rekonštrukcia vzduchotechniky a pod.) musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest z vášho okolia využívajte výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. Likvidácia azbestu je činnosť, ktorú môžu vykonávať len špecializované firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu.

8589900652111
425 položky

Špecifické referencie

5.005.005.005.005.00

Avatar Peter P.
28.04.2024
Celkový názor:
Pevné vrecia ako treba.
5.005.005.005.005.00

Avatar Peter P.
28.04.2024
Celkový názor:
Pevné vrecia ako treba.

Zdroj recenzií pochádza z nákupného portálu Heureka