Plastové podbitie Vzorka + katalóg všetkých farieb

Ak sa neviete rozhodnuť pre farbu alebo chcete naživo vidieť farby je možnosť objednať si vzorku lamiel všetkých dostupných fariem plus katalóg s návodom na montáž.

Dvojitý PVC podhľad - obklad  záruka 25 rokov. Náhrada tatranského profilu. Krásny 3D vzor a lesk. 

Dĺžka  1 kusa  je 300cm *20cm  , krycia šírka 20,3 cm. 1 ks = 0,6088m2

VÝPOčET POTREBNÝCH KUSOV: do 1m2 potrebujeme 1,65kusa lamely, čiže napr(na 40m2 potrebujeme 40m2*1,65ks=66ks lamiel)

Cena za 1ks

Hrúbka: 12mm

-bez údržbové životnosť 30 a viac rokov

- na nerozoznanie od tatranského profilu - krajší lesk

- nie je každé 4 roky potrebný nový náter ako pri tatranskom profile.

- lacnejšie o 50% oproti tatranskému keďže nie je potrebný 2x náter, a je 2x rýchlejšia montáž.

14 položky
9,00 €
S DPH

Dĺžka 300 cm, krycia šírka 20,3 cm, plocha 0,609 m2.

Ak je to potrebné možnosť objednať aj perforované lamely väčšinou 50% stačí do poznámky zadať že si prajete 50% objednaného množstva perforovaných lamiel.

Podhľad je dyhovaný. Laminát zvyšuje životnosť podhľadu a zlepšuje jeho estetickú hodnotu. Vhodné pre akýkoľvek typ odkvapu.

Podhľady sú z PVC panelov a príslušenstva, montážne kovanie: štartovacia lišta, stredová spojka v tvare H a vetracie lišty.

Podhľad by však mal byť vždy inštalovaný kolmo na stenu budovy.

AKO SPRÁVNE VYPOČÍTAŤ POTREBNÉ MNOŽSTVÁ

Odhad potrebného počtu podhľadov spočíva vo výpočte, koľko sekcií na montáž (šírka odkvapu) získame z jedného panelu s dĺžkou 300 cm. Berúc do úvahy, že súčasťou objektu bude ventilačný panel. V praxi by mal byť každý tretí panel perforovaný. Mali by ste tiež vypočítať súčet dĺžok montážnych pásikov.

1. REALIZÁCIA STREŠNEJ ZÁSUVKY (PARAPETOV)

Podhľad sa montuje na nosnú konštrukciu z drevených latiek s rozmermi minimálne 25 x 50 mm. Rozostup latiek by nemal presiahnuť 60 cm. Konštrukcia musí byť riadne vyrovnaná a impregnovaná protiplesňovými prostriedkami. Je potrebné vyhnúť sa inštalácii pri teplotách nižších ako 0ºC a vyšších ako + 30ºC. Pri montáži je potrebné pamätať na nutnosť dodržania vhodných dilatačných škár, ktoré umožnia tepelné pohyby panelov a ukončovacích profilov. Výpočet veľkosti dilatačných škár by sa mal vykonať podľa nasledujúceho vzorca:

AL = a x L x AT

kde:

ΔL (mm) - veľkosť dilatačnej medzery

a = 0,08 (mm / m ºC) - koeficient lineárnej rozťažnosti pre PVC

L (m) - dĺžka panelu alebo dokončovacieho profilu

Δt (ºC) - rozdiel medzi teplotou inštalácie a maximálnou alebo minimálnou teplotou okolia. Pri výpočtoch by sa malo predpokladať, že minimálna teplota okolia je -30ºC a maximálna je +40ºC.

1.1 Príkladné vyhotovenie nosnej konštrukcie

1. Strešná krytina.

2. Krokva.

3. Drevené záplaty.

4. Predná doska.

5. Stena budovy.

1.2. Montáž by mala začať inštaláciou štartovacích líšt. Štartovacie lišty pripevnite k latám montážnymi svorkami. Upevnenie urobte každých 30 cm. Spojenie štartovacích pásikov by sa malo prekrývať - ​​ako je znázornené na obrázku nižšie.

Príklady montáže štartovacích líšt:

Ako dokončovací prvok možno použiť správne pripravené lemovanie čelnej dosky.

1. Strešná krytina.

2. Predná doska.

3. Krokva.

4. Drevené záplaty.

5. Stena budovy.

6. Profil J.

8. Plechové lemovanie

Príklady upevnenia panelov:

1. Strešná krytina.

2. Predná doska.

3. Krokva.

4. Drevené záplaty.

5. Stena budovy.

6. Profil J.

7. Siding.

8. Plechové lemovanie.

14 položky

Špecifické referencie

Mohlo by vás zaujať aj